Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Avasküler Kalça Nekrozu Nedir? Avasküler Nekrozun Kalça Ameliyatı ile Tedavisi

avascular-necrosis-hip-banner

Hastalık veya yaralanma kanın serbestçe bir kemiğe akmasını engellerse, o kemik hücreleri ölmeye başlar. Kemik kururken, çevresindeki kıkırdak da bozulmaya başlar ve bu da ağrıya ve diğer bulgulara yol açar. Avasküler nekroz veya osteonekroz diye bilinen bu duruma en sık uyluk kemiğinin üstünde rastlanır. Bu genelde 30-60 yaşları arasında patlak verir ama her yaş grubunda rastlanabilir. Birçok nedeni olan bu hastalık zamanla kötüleşir.

Avasküler kalça nekrozu kanın uyluk kemiğinin (femur) üst kısmına akması engellendiği zaman meydana gelir. Kemiğin zarar gören kısmı baş (Kalçanın yuvasına uyan top şekilli kemik parçası) ve boyundan (Kalça kemiğinin, başın hemen altında kalan kısmı) oluşur. Buraya kan gelmezse, kemiğin bu parçası ''ölmeye'' başlar, parçalanır ve üzerindeki kıkırdağın bozulmasına yol açar.

Avasküler nekrozun nedenleri

Avasküler nekroz kalça kırığı veya kalça çıkığı sonucunda ortaya çıkabilir. Buna diyabet, orak hücreli anemi, böbrek hastalığı, alkolizm, gut hastalığı ve Gaucher hastalığı (Uzun kemiklerin dış tabakasının ve pelvisin bozulmasına kadar birçok probleme yol açan genetik bir bozukluk) nedeniyle oluşur. Yüksek dozda alınan ve uzun süre kullanılan steroidli ilaçlar bu probleme yol açabilir. Aynı şekilde vurgun da bu hastalığa neden olabilir [Vurgun, kişi yüksek basınçlı bir ortamdan düşük basınçlı ortama geldiği zaman (Mesela derin sularda yüzen dalgıçlar su yüzüne çıktıklarında) meydana gelir.].Bazen, hiçbir neden bulunamaz.

Avasküler nekrozun tedavisi

Dinlenme ve egzersizlerin kimi zaman kemiğin problemli kısmını iyileştirdiği görülmüş olsa da, genelde cerrahi tedavi gerekir.

Kor dekompresyonu denilen bir operasyonla erken cerrahi tedavisi yapılan hastaların % 80'inin kemiğinde hızlı bir düzelme görülebilmektedir. Bu yöntemde, doktor kemiğin zarar gören kısmını femurun başına kadar delerek alır. Bu, hastalıklı alana ulaşmak ve yeni kemiğin oluşmasına yardımcı olmak için kılcal damarlara kanallar açar. Kalça ağrısı dindirilir ve hastaların % 75 kadarında sonraki aşamalarda eklem protezi ihtiyacının önüne geçilir.1

Hastalığın ilk aşamalarında, osteotomi ağırlığın yeniden dağıtılması ve femur başının bozulup deforme olmasının engellemekte kullanılmıştır. Ölü kemiği geniş alanları kaplayan hastalarda bununla birlikte osteotomi kemik iyileşmesini engeller. Bu hastalarda —ve osteoartriti olan veya diğer tedavilerle ağrısı dinmeyen hastalarda - total kalça protezi çok sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemi olmaktadır.

Kaynak

  1. Chauhan P. Avascular Necrosis – Causes, Symptoms and Treatment [Internet]. American Chronicle; 2008 May 25 [cited 2011 Nov 16]. Makaleye şu sayfadan ulaşabilirsiniz: http://www.americanchronicle.com/articles/view/62843

 

Last Updated: 2013-01-31© 2013 Zimmer, Inc. (owner of site) version 6.0