Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Zimmer Natürel Çivi Sistemi

Zimmer Doğal Çivi Sistemi

Zimmer Doğal Çivi Sistemi gelecek nesil intramedüller çivilerdir. Anatomik şekliyle karakterize edilirler (Muhtelif kemiklerin anatomik şeklini kopyalamak içindir.). Bu çiviler kırık kemiğin şeklini doğal ve yaralanmadan önceki haline getirecek özel uygulamalar için tasarlanmıştır. Zimmer Doğal Çivi Sistemininanahtar özellikleri:

 • Doğal anatomik şekle uyum için femoral çivilerin tümünün içinde anteriyor yaylar
 • Çivi ve kemik arasındaki katı arayüz için tüm uzun çivilerde StabiliZe Teknolojisi ve zayıf kemik kalitesinde bile sağlam fiksasyon.
 • Farklı hastaların anatomisine uygun, farklı çarplar ve boylar mevcuttur
 • Sertliği yumuşatmak ve girişi kolaylaştırmak için Sarmal ve Düz kanallı yapı
 • Kullanım kolaylığı için sezgisel enstrümantasyon

Zimmer Doğal Çivi Sefalomedüller

 • Kısa Çivi (21,5 cm) ve Uzun Çivi boyları (30 cm ile 48cm arasında 2 cm artışlarla)
 • Kısa Çivi Çapları: 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 14,5 mm
 • Anteriyor yay kısa çivi: 1275 mm
 • İki distal vida seçeneği, distal uçtan uzağa konumlandırışmış; biri dinamik biri sabit.
 • Çaplar uzun çiviler: 10 mm, 11,5 mm, 13 mm
 • Anteriyor yay uzun çiviler       
  30 - 34 cm: 1275 mm
  36 - 40 cm: 1400 mm
  42 - 48 cm: 1525 mm
 • Uzun Çivilerin sertliği gidermek için sarmal kanalları vardır
 • Uzun Çivilerin StabiliZe Teknolojili 2 farklı düzlemde 4 distal vida seçeneği vardır
 • 15,5 mm'lik proksimal çap ve 4°'lik lateralizasyon
 • 3 CCD açısı (125°, 130°, 135°) için tek bloklu kılavuz

Zimmer Doğal Çivi Sefalomedüller Asya

 • Kısa Çiviler sadece (18 cm)
 • 15,5 mm'lik proksimal çap
 • 4°'lik proksimal lateralizasyon
 • Çaplar kısa çiviler: 9,3 mm; 10 mm; 11,5 mm; 13 mm; 14,5 mm
 • Anteriyor yay kısa çivi: 1275 mm
 • Distal uçtan uzak iki distal vida seçeneği, biridinamik diğeri statik
 • ZNN™ Sefamodüller Asya'nın 2 CCD açı (125°, 130°) için monoblok kılavuzu
 • Uzun çiviler için lütfen bkz. Zimmer Doğal Çivi Sefamodüller.

Zimmer Doğal Çivi Antegrad Femur (Daha Büyük Trokanterik Giriş)

 • Daha Büyük Trokanterik Giriş ve Greater Trochanter Entry and Piriformis Fossa Girişi çivileri mevcuttur
 • Çivi Uzunlukları 24 - 48 cm 2 cm aralıklarla
 • Çaplar 9,3 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm
 • Çap 8,3 mm, Daha Büyük Trokanterik Giriş için 2 cm aralıklarla 24 cm-40 cm arası olan uzaklıklarda mevcuttur.
 • 15 cm'lik çap Piriformis Fossa Girişi için tüm uzunluklarda mevcuttur
 • Anteriyor Yaylar:
  30 - 34cm: 1270mm
  36 - 40cm: 1400 mm
  42 - 48cm: 1520 mm
 • Yükselen 2 Recon Vidası seçeneği proksimal olarak, Alçalan 2 Vida seçeneğiproksimal olarak ve 1 Transvers Vida seçeneği proksimal olarak
 • StabiliZe Teknolojisiyle 2 farklı düzlemde 4 distal kilitleme seçeneği
 • Tüm çiviler sertliği almak için kanallıdır

Zimmer Doğal Çivi Retrograd Femur

 • Kısa ve Uzun Çiviler mevcut
 • Kısa Çivi boyları 2 cm'lik aralarla 16 cm - 24 cm arasında
 • Uzun Çivilerin boyları 2 cm'lik aralarla 28 - 44 cm arası
 • Kısa ve Uzun Çivi çapları 10 mm; 11,5 mm; 13 mm
 • Distal vida seçenekleri Tüm Çiviler: Posteriyor kondilleri yakalayan 2 eğik vida
  2 transvers vida
 • Proksimal vida seçenekleri kısa çiviler 3 L-M vida seçeneği (2 statik – 1 dinamik)
 • Proksimal vida seçeneği uzun çiviler 2 A-P vida seçeneği (1 statik – 1 dinamik)
 • Distal vidave proksimal vidalar için StabiliZe Teknolojisi (sadece uzun çiviler için proksimal)
 • Hem kısa hem de uzun çiviler için düz kanallar

Zimmer Doğal Çivi Tibia

 • Tibia Çivi Uzunlukları 2 cm aralıklarla 24 cm ile 44 cm arasındadır
 • Tibia Çivi Çaplar 8,3 mm; 9,3 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm
 • 10° Herzog Eğimi ve 60 mm'lik Proksimal cisim
 • 3 Kanal içine iyi uyum için kanal şekil (10 mm ve daha fazla)
 • 2° Anteriyor Yay distal olarak
 • 4 proksimal vida seçeneği:
  1 eğik ve eklem çizgisiyle alçalma 
  1 eğik ve yükselen
  2 L-M vida seçeneği (1 statik ve 1 dinamik)
 • 3 distal vida seçeneği; bunların dağılımı: 2 L-M ve 1 A-P
 • Çoğu distal vida deliği distal uçtan is 5 - 10 mm uzaktadır