Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Yara Drenajı

Kapalı Yara Drenajı ve Kan Reinfüzyonundaki Çözümler

Zimmer'den Hemovac® Ototransfüzyon Sistemi (H.A.S.® Ototransfüzyon Sistemi)tamamen entegre, taşınabilir kan işleme sistemidir; bu duvar emilimi veya pil gibi dış kaynaklardan bağımsız çalışır. Duvar emilimine gerek olmadığı için hemoliz riski de azaltılabilir. Kan filtre sistemi düşüktür, yumuşak emilim reinfüzyonu yapılacak kanın genel kalitesinin iyi olmasını temin eder. Hemovac Ototransfüzyon Sistemi hastanın kendi kanının ameliyat sonrası drenajının toplanması ve reinfüzyon sonrası yara drenajı için gereken her şeyi sağlar: Bir toplama birimi, yara drenaj boruları, çift trokerler ve bir boşaltıcı. Reinfüzyondan sonra yara drenajı için H.A.S. boşaltıcı ve toplama torbasını kullanarak llinisyenin hasta kanına ve vücut sıvılarına maruziyeti asgariye indirilebilir.

 

Bir Kapalı Döngü Sisteminde Bağımlı Hemovac Boşaltıcı Teknolojisi

Zimmer® Kan Reinfüzyon Sistemi, preoperatif otolog kan toplanması dahil biriken kana olan bağımlılığı azaltmak için kullanımı kolay postoperatif bir kan işletim aletidir. Tamamen entegre ve taşınır Zimmer Kan Reinfüzyon Sistemi etkin şekilde hastaya ait kanı ameliyat sonrasında kurtarır ve filtre eder. Mekanik cihaz veya pompa gerektiren diğer sistemlerden farklı olarak Zimmer Kan Reinfüzyon Sistemi kendi Hemovac Boşaltıcı teknolojisini yavaş, yumuşak emilim için kullanarak hemoliz riskini azaltır. Ayrıca, kapalı bir döngü sistemi olarak bu kan arıtma sistemi aynı zamanda toplama ve reinfüzyon sırasında klinisyenin hastanın kanına maruziyetini asgariye indirir.

 

Daha Fazla Koruma için Hemovac Enfeksiyon Kontrol Kiti

Hemovac Enfeksiyon Kontrol Sistemi özel olarak tasarlanan bir boşaltıcı ve atılabilir eksüda torbasından oluşmaktadır. İkisi de klinisyenin kana maruziyetini en aza indiren kapalı bir sistem oluşturmak için birleşir. Evaküatör üzerinde olan bir torba bağlantı borusundaki yenilikçi bir top vanası ve atılabilir eksüda torbasındaki tek yöne açılır vana tüm sıvıları sistem içinde hapseder. Drenaj verileri eksüda torbasında verilen alana yazılabilir. Eksüda torbası 450 ml'ye kadar sıvı taşıyabilir ve dolduğunda tek yapmanız gereken sökmek ve atmaktır.

Kapalı sistem klinisyenin kana maruziyetini asgariye indirir.

 

Hemovac 400ml Kompakt Boşaltıcı

 

 • Etkin olması kolay
 • Uğraştırmadan sıkıştırır
 • Tapa, boşaltma ve kapatma kolaylığı için önceden konumlandırılabilir
 • apa boşaltılırken tutucu çapraz kontaminasyon olmasını engellemek için tapayı akıştan uzak tutar
 • Boşaltıcı uygun bir bağlantı klibiyle hastaya veya yatağa bağlanabilir

 

 

Mukavemet için ve Kollaps Direnci için PVC Yuvarlak Drenaj Boruları

 

 • Yara içinde çöp toplamanın asgariye indirilmesi amaçlı tasarlanan eşit aralıklı deliklerdir
 • 90 derece aralıklı delikler çok yönden olan drenajı optimize edebilir
 • Drenaj borusu yerleştirme sırasında yaraya yüzey mikroorganizmalarının gelmesi riskini azaltabilecek çift troker drenaj boruları mevcuttur
 • Delik alanından 2 inç (5 cm) uzağa yerleştirilmiş indikatör noktaları drenaj borularının kapalı derinliğe yerleştirilmesine destek olmaktadır
 • X ışını algılanabilir radyopak çizgi drenaj borusunun görüntülenmesini sağlamaktadır
 • Mevcut drenaj büyüklükleri: 7 - 19 Fransız (1/4, 1/8, 3/16 ve 3/32 inç)

 

 

Konfor ve Kolay Çıkarma için Silikon Drenaj Boruları

 

 • Çoklu uygulama için çok geniş yelpazede büyüklük ve şekiller
 • Silikon madde yumuşaklık, biyouyumluluk ve esneklik sağlar
 • Düz ve yuvarlak drenaj tasarımlarının tam delme, ¾ delme, orta delme veya uç delme seçenekleri bulunmaktadır
 • Uzatılmış mevcut boy
 • Drenaj borusunun doğru derinliğe yerleştirilebilmesi için indikatör noktaları
 • Optimal esneklik için trokerli veya trokersiz olarak mevcuttur
 • 100 ve 400 ml'lik boşaltıcılara sahip kitler mevcuttur

Hemovac Enfeksiyon Kontrollü Minibulb Sistemi eksüdanın boşaltılmasını kolaylaştırarak klinisyenin kana maruz kalma riskini en aza indirir. Toplama torbası 150 ml'ye kadar taşır ve boşaltıcıya luer-lock konektörü yardımıyla güvenli bir şekilde iliştirilebilir. Bir yöne açılan kanatlı vana toplanan tüm sıvıların sistem içinde haspsedilmesini sağlar. Dolduğunda torbanın atılması gerekir.