Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Zimmer® Hava Dermatomu II

Cerrahi Greftleme Aletlerinde Standart

50 yılı aşkın bir süredir her geçen gün güvenilirlik ve ''kesinliğin gücünü'' temin ederek Zimmer Dermatomu endüstride standart haline gelmiştir. Zimmer cilt greftleme aletleri için standardı belirliyor.

Şimdi standart yeni Zimmer Hava Dermatomu II sayesinde yine yükseldi. Konfigürasyonun daha kolay olması, kesici aletlere maruziyeti azaltmak ve otomatik yıkamaya olanak vermek amacıyla çok sayıda iyelik yenilikleri bu cerrahi greftleme aletine eklenmiştir. Bunların tümü cilt greftinin tutarlı ve güvenilir şekilde alınmasını sağlar.

 

Daha pürüzsüz konfigürasyon

Tescilli en plakası kilitleme mekanizması toplama sırasında geniş plakayı ve bıçağı doğru konumlamak için doğru bir konumlandırma yapılmasını sağlar. Ayrıca, sadece bir kilitleme vidası gerekir, bu da zaman kazanılması anlamına gelir.

 

Daha İyi Bıçak/Kapak Kurulumu

Bu Zimmer Hava Dermatomu II için her bıçak plastik kapak içinde ambalajlanmıştır. Bu keser aletlerin kurulum sırasında yaralama riskini azaltır. Bir iyelik bıçağı anahtarı/yivi bıçakların her zaman doğru kurulmasını sağlar.

 

Kolay Temizlik

Çift contalı döner vana konektörü ve yeni bir kaplama bunu hiçbir kaygı duymadan otomatik temizleyicide daldırıp, batırıp temizlemeniz anlamına gelir.

 

Mahfaza Sürekliliği

Otoklav mahfazası standart istiflenir Zimmer sterilizasyon mahfazasından ibarettir. Bunun. boşluğu maksime eden bir kaldırma tepsisi bulunmaktadır.

Ürün Broşürü