Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Zimmer® Segmental Sistem

Ürün tanımı

Zimmer® Segmental Sistem, distal femur, orta-shaft femur, proksimal femur, ve/veya kapsamlı reseksiyon ve restorasyon gerektiren durumlarda total dizi değiştirmeye yönelik bir diz protezi kurtarma operasyonudur. Segmental Sistem NexGen® Döner Menteşe Sistemlerinden seçilen komponentlerle de uyumludur. Bu sistemi kullanarak orta baldırdan kalçaya kadar olan alt bacağı tamamen değiştirmek mümkündür. Distal femoral komponentler NexGen Patella Komponentleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Segmental Sistem stem uzatmaları, interkaler segmentler, eklem yüzeylerl ve distal femoral komponentlerden oluşan bir modüler sistemdir. Segmental Sistem şu malzemelerden yapılmaktadır:

 

 • Artiküler yüzeyler: UHMWPE ve Kobalt-Krom-Molibden Alaşımı (menteşe dizlik)
 • Distal Femoral Komponentler: Kobalt-Krom-Molibden Alaşımı ve Ti-6Al-4V Alaşımı (tespit vidası)
 • Polietilen iç malzeme: UHMWPE
 • Segmentler, İnterkaler Segmentler, ve Düz Stem Yakalar: Ti-6Al-4V Alaşımı
 • Stem Ekstansiyonları: Kobalt-Krom-Molibden Alaşımı ve PMMA
 • Trabecular Metal™ Stem Yakalar: Tantal

Cerrahi Teknikler İlgili Kılavuzlar

Eşsiz Trabecular Metal ® Technology

İleri Trabecular Metal Technology sunan tek Revizyon sistemi — Anahtar özellikleri arasında şunlar vardır:

 • Çok Yönlülük: Trabeküler Metal Stem Yakaları farklı çaplarda bulunduğundan intraoperatif seçenekleri de arttırmaktadır
 • Porozite: % 85'e varan porozite
 • Esneklik: 3 boyutlu yapı esneklik sağlar
 • Sürtünme/stabilite: Trabeküler Metal Malzeme süngerimsi kemik üzerine sinterlenmiş kaplamalardan daha fazla sürtünme üretir

% 95 Kondiler Yükleme
Zimmer Segmental Sistem NexGen RH Diz ile aynı kinematiği kullanır— Yükün % 95'i kondillerden geçer. Bu primer bir implantın yükleme paternine benzemektedir.

 • Femoral komponent ile artiküler yüzey merkezleştirilmiş teması hareket aralığı boyunca tutmak için tasarlanmıştır
 • NexGen Sistem kinematiğinin yeniden üretilmesi, femoral kondil merkezleme ve patellar yivin şekli sağlam bir patellar izlemeye olanak sağlar

Geçici Artiküler Yüzey
Konik bir artiküler yüzey daha fazla intraoperatif seçenek sağlar.

 • Belli bir distal femur boyu için daha küçük bir tibial komponentin kullanımına izin verir — Bunun, özellikle açık yaranın kapatılmasının zor olduğu onkoloji için avantajları vardır
 • Eklem yüzeyi hareket açıklığı boyunca merkezi teması tutmak üzere tasarlanmıştır

Kuvvetli Tek Parça Menteşe Dizlik
Segmental Tek -Parça Dizlik kuvvetli,güvenilir bir menteşe stabilitesi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 • Tek parça dizlik tasarımı cerrahi yöntemdeki bir aşamanın kullanım gerekliliğini ortadan kaldırır
 • Tek parça menteşe dizlik Segmental Distal Femur ile kullanılabildiği gibi NexGen RH Diz Femur ile de kullanılabilir
 • Sublüksasyona dayanmak için mekanizma en az 40 mm'lik sabit bir ''sıçrama yüksekliği'' sunmaktadır

Anteversiyon Hizalama
Artışlı hizalama mekanizmasında optimal hizalama için sekme ve cep ayarlama özellikleri vardır.

 • Hastanın fizyolojisine en iyi uyacak yeniden yapılanmayı sağlar
 • 20 derecelik artışlarla kontrol edilir ayarlamaya imkan sağlar

Çoklu Stem Seçenekleri
Stem oluklu ve yivli şekillerde bulunmaktadır. Oluklu şekilliler 130 mm ve 190 mm düz stem olarak, 250 mm eğik tasarımda mevcuttur. Yivli press-fit (basma-uydurma) değişken sertlikte stem 130 mm düz ve 190 mm eğik tasarımda mevcuttur. Basma-uydurma stem kemik içindeki uç gerilimini azaltmak üzere tasarlanan değişken sertlikteki güvenli başlangıç basma uydurması için yivlidir.

Test ve Analiz

Torsiyonel Yorulma Testi

 • 10 yıl merdiven inip çıkma aktivitesi değerlendirmesi yapan test tamamlanmıştır. Tüm segment çiftleri testi kırık, deformasyon ve segmentler arası oransal rotasyon olmadan tamamlamıştır.¹

Kombine Yükleme Testi

 • Distal femur kurtarma diz vakalarında tipik olarak görülen hiperekstansiyon artışının kuvvetlerini simüle etmek için test edilmiştir. 5 milyon döngü sonunda ne kırığa ne de menteşe komponentinde gevşemeye rastlanmıştır.¹

Rotasyonel Menteşe Temas Alanı Analizi

 • Segmental Distal Femur için kondiler geometri şunun kondiler geometrisine uygundur: NexGen RH Diz¹

Segmental Sistem Stem Testi

 • Segmental Stemlar Saplar ve çimentolu Trabeküler Metal Malzeme Yakalar MOST Options Proximal Femur ile eşleştirildi ve vücut ağırlığının 7,5 kat üzerindeki bir ağırlıkta döngüsel olarak test edildi. Testi kırık olmadan ve stem/yaka arayüzünde herhangi bir gevşeme izi bulunmadan başarıyla geçen komponentler.¹

Rotasyonel Sarkıtma Yorulma Testi

 • Test konik eklem yüzeylerinin uygun sağlamlık ve dayanıklılık gösterdiklerini temin etmek için yapılmıştır. Yaklaşık 20 yıllık bir çömelme aktivitesi simülasyonunda, tüm komponentler testi kırık, delaminasyon veya aşırı deformasyon olmadan başarıyla tamamlamıştır.¹

Kaynaklar

 1. Data on file at Zimmer. The results of this testing have not been shown to correlate with clinical mechanisms.
 2. Bobyn JD, Stackpool GJ, Hacking SA, Tanzer M, Krygier JJ. Characteristics of bone in­growth and interface mechanics of a new porous tantalum biomaterial. J Bone Joint Surg Br. 1999;81(5):907-914.
 3. Bobyn JD, Hacking SA, Krygier JJ, Chan SP, Toh KK, Tanzer M. Characterization of a new porous tantalum biomaterial for reconstructive surgery. Scientific exhibition: 66th Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons; February 4-8, 1999; Anaheim, CA.
 4. Ward WG, Haight D, Ritchie P, Gordon S, Eckardt JJ. Dislocation of rotating hinge total knee prosthesis. A biomechanical analysis. J Bone Joint Surg Am. 2003; 85-A(3):448-453.

Endikasyonlar

Bu cihaz şu durumlarda endikedir:

 • Orta ve şiddetli diz instabilitesi
 • Anlamlı kemik kaybı ve/veya neoplazmlar nedeniyle oluşan bağ yetersizlikleri, travma, romatoid artrit, osteoartrit, travmatik artrit, poliartrit,kolajen hastalıkları ve/veya avasküler femoral kondil nekrozu
 • Valgus, varus veya deformiteleri olan
 • Daha önce başarısız geçen cerrahi müdahalelerin yerine yeniden ameliyat

MOST Options proksimal femoral, Segmental Sistem Segmentleri ve Segmental Sistem Distal Femoral komponentlerinden oluşan total femoral protez sistemi çimentosuz kullanılabilir.

Değişken Sertlikte stem uzatmaları ya pürüzsüz ya da stem çimentolanması gereken Trabecular Metal Stem Yakası kullanmayı gerektirir. Stem çimentolandıktan sonra pürüzsüz yaka kemiğe çimentolanmalıdır, ama sapın kalan kısmı çimentosuz kullanılmalıdır.

Oluklu stem ekstansiyonları ya pürüzsüz ya da stem çimentolanması gereken Trabeküler Metal Stem Yakasının kullanılmasını gerektirir. Stem ekstansiyonuna çimentolamanın yapılmasını takiben, pürüzsüz yaka ve stem kalan kısmı da kemiğe çimentolanmalıdır.

The Trabeküler Metal yaka, kemiğe çimentolu veya çimentosuz olarak kullanılabilir.

Diğer tüm sistemler sadece çimentosuz kullanım içindir.

Kontrendikasyonlar

Kontrendikasyonlar arasında şunlar vardır:

 • Lokal ve/veya açık enfeksiyon
 • Fiksasyonun güvenli olmasına yetmeyecek kemik kitlesi
 • Gelişimini tamamlamamış iskelet
 • Nöropatik artropi
 • Osteoporoz
 • Yeterli fonksiyonel pozisyonda stabil ve ağrısız bir artrodez

Total diz artroplastisi ameliyat sonrası enfeksiyon riski daha büyük olacağından romatoid artriti (RA), cilt ülseri ya da cildinde devamlı parçalanma geçmişi olan hastalara kontrendikedir.

Segmental İnterkaler Segment diz birleştirme cihazı olarak kullanıma kontrendikedir.