Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Araştırma

Zimmer Araştırma Fonlama Programı

Zimmer varsayım temelli deneysel dış araştırmalarına ve/veya (Zimmer'ın stratejik girişimleri ve Tüzel Uyum Programı gibi) buyurucu hukuk kuralları ile uyumlu olan klinik değerlendirmelere mali destekte bulunur. Fonların alınması, gözden geçirilmesi ve verilmesi için entegre ortak bir süreç geliştirdik. Sürecin bazı avantajları arasında şunlar sayılabilir:

  • Tüzel bir Zimmer çalışanı olmasının yanı sıra hem araştırma görevlisinin hem de baş araştırmacının süreç boyunca ilk irtibat kişisi olan Araştırma Hizmetleri Müdürünün atanması
  • Gereken Zimmer formatında araştırma önerisi yazmak için şablonlar.

Tam bir proje öneri başvurusu yapmaya zaman harcamadan önce araştırmanızın Zimmer'ın ihtiyaçlarına stratejik olarak uygun olup olmadığını anlamak için araştırma konunuz hakkında Zimmer Araştırma Hizmetleri Müdürüyle görüşmeniz veya kendisine bir Beyaz Kitap vermeniz tavsiye edilir. Zimmer araştırma fonu programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Zimmer Araştırma Fonu Programı Broşürü'nü okuyun.

Zimmer'dan böyle bir fon yardımı almak istediğiniz takdirde lütfen bu konudaki talebinizi research.requests@zimmer.com adresine yazın. Zimmer yapısal süreçte sizinle ilgilenmesi için bir Araştırma Hizmetleri Müdürü tayin eder.

Araştırma konunuzu Araştırma Hizmetleri Müdürü ile görüştüğünüzde müdür seçtiğiniz konuyla ilgilendiği takdirde lütfen araştırma ödeneği öneri şablonunu doldurarak öneriyi research.requests@zimmer.com adresine gönderin.

  • Araştırma Örneği Şablonu
  • Zimmer Araştırma Fonlama Programı Broşürü