Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Burs ve Bağışlar

Zimmer Avrupa Orta Doğu Afrika Burs Ofisine Hoş Geldiniz

Zimmer'in ortopedi eğitimini destekleyenler arasında bir sanayi lideri olarak hizmet vermeye uzun süreli ve sürekli özen göstermektedir. Tıp eğitimini desteklemenin, daha kaliteli hasta bakımının sağlanmasında önemli bir yeri vardır. Burs Ofisi tam şeffaflık sağlayan prosesler yoluyla bu desteği vermek için kurulmuştur ve EUCOMED Etik Çalıma Pratiği Protokolüyle aynı çizgide ilerlemektedir. Burs Değerlendirme Komitesinin aldığı tüm fonlama kararlarında, güvenilir eğitim aktivitesi veya programı için sunulan dokümantasyon temel alınmıştır. Burs Değerlendirme Komitesinde satış pazarlama elemanı bulunmamaktadır.

Zimmer Bursları ve Bağışları hakkında daha fazla bilgi için lütfen GRC@zimmer.com adresine yazın

Eğitim Bursları

Zimmer Burs Ofisi güvenilir tıp eğitimi burs isteklerinin gözden geçirilmesinden sorumludur Bilimsel bilgiyi, tıbbi ilerlemeyi ve etkin sağlık hizmetinin verilmesini teşvik eden bağımsız, eğitici, bilimsel ya da ilkeler belirleyen bir konferans veya programla bağlantılı eğitim bursu talep edilebilir. Kurumsal eğitim veya profesyonel eğitim için burs verilmesi istenebilir. Burs doktor veya sağlık çalışanının kendi bireysel ihtiyacını karşılamak amacıyla istenemez. Nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

Hayırsever bağışlar

Zimmer Burs Ofisi güvenilir mali destek isteklerinin gözden geçirilmesinden sorumludur. Halk eğitimi ve bilincinin arttırılması ve etkin sağlık hizmetlerinin sağlanması için hayırsever bağış yapılması istenebilir. Hayırsever veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan eğitim ve araştırmanın ilerletilmesi için bağış talebinde bulunulabilir. Hayırsever bağışlar doktor veya sağlık çalışanının kendi bireysel ihtiyacını karşılamak amacıyla istenemez. Nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Yan Dal Bursları

Zimmer Burs Ofisi güvenilir uzmanlık eğitimi burs taleplerinin gözden geçirilmesinden sorumludur. Yan dal bursları klinik ve araştırma uzmanlık programı veya staj kapsamında kas ve iskelet alanında daha az deneyimli cerrah veya asistanların profesyonel üst düzey eğitiminin teşviki için talep edilebilir. Yan dal bursu, dışarıdaki yetenekli ve istekli adaylara açık yan dal görevleri için Akredite Akademik Kuruluşlar veya Eğitim Veren Hastaneler tarafından talep edilebilir.

Yan dal bursu ödeneği doktor veya sağlık çalışanının kendi bireysel ihtiyacını karşılamak amacıyla istenemez.

Nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Üçüncü Şahıs Yan Dal Programları

Zimmer kas ve iskelet alanında eğitimin gelişmesi için görevleri tanımlanan yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla ortak çalışarak eğitimin ilerlemesini teşvik etmektedir. Zimmer bireysel bursların verilmesini desteklemek için para bağışı yapmaktadır ve bilimsel dernek, bağımsız üçüncü şahıs statüsünde programın yerine getirilmesi ve adayların seçilmesinden sorumludur. Zimmer bursluların seçilmesinde görev almamaktadır. Kas ve iskelet alanındaki bilgi ve becerilerini arttırmak isteyen yetenekli ve hevesli uzman cerrahlar veya asistanlara açık burs olanakları şu adreslerden sunulmaktadır:

Başvuru prosedürü

Satış ve pazarlama personeli olmayan bir Burs Değerlendirme Komitesi güvenilir eğitim bursları, uzmanlık bursları ve hayırsever bağışlar için yapılan tüm başvuruları gözden geçirmek için hazır beklemektedir.

Başvurular aktivite veya program başlamadan en az 8 hafta öncesinde gerekli kurumlara verilmiş olmalıdır.

Onaylanan tüm başvurular Zimmer ile Burs ya da Bağış alan kişi arasında yapılan yazılı bir sözleşmeyle noktalanır.

Sözleşmenin noter tasdikli (ya da yasal başka kuruluş) kopyasının aktivite veya program başlamadan önce hazırda bulundurulması gerekmektedir.

Başvuru formları aşağıdaki linklerden indirilebilir

  • Eğitim Bursları
  • Hayırsever bağışlar
  • Yan Dal Bursları

Tamamlanan formlar ve belgeleri şu adreslerden birine gönderebilirsiniz

GRC@zimmer.com

veya

Zimmer GmbHGrants OfficeSulzerallee 8, P.O. Box8404 Winterthur, Switzerland

Burslar ve Bağışlar bireysel sağlık çalışanlarına değil, sadece kuruluşlara verilir.