Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Çevreye Karşı Sorumluluk

Çevre Sağlığı ve Güvenlik (ÇSG)

Zimmer gerek çevreyi gerekse çalışanları, müşterileri ve halkın hem sağlığını hem de güvenliğini korumayı kendine görev edinmiştir.

Tüm dünyada tesislerimiz, faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz ve (ömürleri yettiğince) ürünlerimiz ile bağlantısı olabilecek ÇSG etkilerini tanımlamaya ve bu etkileri ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz.

ÇSG'nin şirket proseslerine kazanılmasını destekleyen ve uyumluluğu temin eden işletme sistemlerini elimizde bulunduruyoruz.

Şirket içi denetim programı ÇSG faaliyetlerinin etkinliğini doğrulayacak tesis değerlendirmelerinin yanı sıra süreç takibi için atık üretimi, enerji ve su kullanımı, kaza istatistiği ve hava kalitesi gibi ÇSG ile ilgili yıllık nicel ölçütleri kapsar.

 

ÇSG Pratiği Şartnamesi tüm dünyada şirketimizin bünyesindeki görevler ve şirketimize ait tesisler için Zimmer ÇSG gereksinimlerini belirler ve Şirketin ÇSG Politikasını yürürlüğe koyar.

Her seviyede müdür, çalışanlarının bu politikanın anlamve önemini anlaması ve sonrada bunu kendi çalışmalarına uyarlayabilmesi için çaba göstermektedir.

ÇSG faaliyetleri kapsamında şunlar da vardır:

  • Üretime giren maddelerde ve yan madde oluşumunda azalma
  • Ambalaj azaltma girişimleri
  • Enerji tasarrufu ve su kullanımı
  • Sera gazları (SG) dahil olmak üzere havaya yayılan maddelerin kontrolü
  • Tüm tesislerde geri dönüşümün teşvik edilmesi. Zimmer Elektrik ve Elektronik Atıklarının (WEEE) Avrupa'da Uygunluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.
  • Ürün ömrünün değerlendirmesi

Bu önlemler atıkları asgariye indirmemizde ve kirliliği önlememizde yardımcı olmanın yanı sıra maliyeti düşürerek ve süreçlerin daha etkin ilerlemesini sağlayarak rekabet bağlamında daha büyük avantajlar da sunmaktadır.

Çevre ile ilgili değişim seminerlerine sponsor olarak ve çevre, sağlık ve güvenlik çerçevesinde toplumsal faaliyetleri destekleyerek dışarıyla çalışılmasını ve çalışan farkındalığını ve eğitimini yüreklendiriyoruz. ÇSG personeli, Yerel Acil Planlama Komitelerinde (YAPK) ve Umumi Atık Geri Dönüşüm Kuruluşlarında görev yapmaktadır.

Zimmer Çevre Bilinci ile ilgili birçok ödül almıştır. Bu ödüller bizim bir yandan sağlık ve güvenliğin en yüksek standartta kalmasını sağlamak diğer yandan da operasyonlarımızın çevrede bıraktığı izi azaltmak için yaptığımız sürekli ve küresel çabanın ne derece güçlü olduğunu göstermektedir.

İlgi duyan şahıs veya kuruluşlarla diyalog kurmayı isteriz, şirketimiz ÇSG ile ilgili sorunlarınıza veya tavsiyelerinizee yanıtsız kalmayacaktır.

ÇSG İşletim Sistemi hakkında daha spesifik bilgi almak ya da örnekler bulmak için lütfen Zimmer'ı arayın.