Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Zimmer AdvaMed'e Üye bir Şirkettir

İleri Tıp Teknolojisi Derneği (ya da diğer adıyla ''AdvaMed") Tıp biliminin ilerlemesine, hasta bakımının daha iyi olmasına özellikle de yüksek kalitede, yenilikçi Tıp Teknolojisinin bu hedefleri yakalamasına katkı sağlamaya kendini adamıştır. Böyle bir amaç peşinde koşarken, AdvaMed üyesi şirketler etik standartlara bağlı olmanın ve geçerli yasalarla uyumun endüstrinin sağlık çalışanlarıyla ortaklıklarını koruyabilmelerinde çok önemli olduğunu biliyor.

Sağlık Çalışanlarıyla Etkileşimleri üzerine olan AdvaMed Etik Protokolü yakın zamanda revize edilmişti. Arttırılmış protokol hükümleri 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Revize edilmiş AdvaMed Etik Protokolü ayrıca sağlık çalışanları ile AdvaMed üye şirketleri arasındaki uygun ve uygun olmayan aktivite arasındaki farkı bilir. AdvaMed Etik Protokolünde ''Şirketler, etik çalışma pratiklerini ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını yüreklendirecek ve yasal olmayan etkileme teknikleri kullanmayacaktır''. ifadesi geçmektedir.

AdvaMed, tıbbi kararların hastanın ihtiyaçlarına en iyi yanıt verecek şekilde olmasını sağlamak için şirketler ve sağlık çalışanları arasındaki etik etkileşimlere yardımcı olmanın gerekliliğini anlamaktadır. Bu etkileşimleri belirleyen etik prensipleri revize edilmiş ''Protokol''ün konusudur.

Zimmer hiçbir şüpheye yer vermeksizin AdvaMed Etik Protokolünde yazılanlara ve vermek istediği mesaja tüm yüreğiyle katılıyor.

A.B.D. Şirket Çalışma Protokolü
http://www.zimmer.com/content/pdf/en-US/AdvaMedCodeofEthicsRevisedandRestatedEffective20090701.pdf

A.B.D. Şirket Çalışma Protokolü, yukarıdaki şekliyle Zimmer'ın en yüksek etik standartlara verdiği özeni ve geçerli yasa ve kurallara tam anlamıyla uygunluğu temsil eder. Kanunların ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği oranda, Zimmer her ulusun yasalarında olan farklılığa daha iyi yanıt verebilmek için her ülke için farklı bir iş yapma tarzı benimsemiştir Ülkelere özel Şirket Çalışma Protokolü hakkındaki bilgiyi
http://www.zimmer.com/tr-TR/corporate/code-of-business-conduct.jspx adresinden edinebilirsiniz.

Tıp teknolojisinin değeri hakkında daha fazla bilgi için Görebileceğiniz İlerleme internet sayfasını ziyaret edin.

AdvaMed hakkında daha fazla bilgi www.advamed.org sayfasındadır.

file