Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Şirket Çalışma Protokolü

A.B.D. Şirket Çalışma Protokolü

A.B.D. Şirket Çalışma Protokolü, yukarıdaki şekliyle Zimmer'ın en yüksek etik standartlara verdiği özeni ve geçerli yasa ve kurallara tam anlamıyla uygunluğu temsil eder. Kanunların ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği oranda, Zimmer her ulusun yasalarında olan farklılığa daha iyi yanıt verebilmek için her ülke için farklı bir iş yapma tarzı benimsemiştir

Her ülkeye özel şirket çalışma protokolünü şu adreste bulabilirsiniz:

Her ülkeye özel şirket çalışma protokolü

Australia
English

Austria
English 
German

Belgium
French
English
Dutch 


China
Chinese
English 

France
French 
English

Germany
German

Hong Kong
Chinese
English

India
English

Israel
English

Italy
Italian
English

Japan
English
Japanese

Korea (South)
English
Korean

Malaysia

English

New Zealand
English

Netherlands
English
Dutch

Portugal
Portuguese
English 

Russia
English
Russian

Singapore
English

South Africa
English

Spain
Spanish
English

Sweden
English
Swedish

Switzerland
German
English
French

Taiwan
Chinese
English

Thailand
Thai
English

United Kingdom
English