Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Zimmer® NexGen® CR-Flex Mobile Bearing Diz Sistemi

Ürün tanımı

Yeni jenerasyon NexGen CR Diz'in bu yeniliği güvenle 1550'e kadar fleksiyon sağlar. Bu sırada doğal femoral geri dönüşe izin veren kinematik fonksiyonu sabit tutar. CR-Flex Diz'in özel tasarım özellikleri yüksek fleksiyon sırasında uygun tibiafemoral temasın sürdürülmesini sağlar ve patellar tendon için daha büyük bir alan yaratır. Eski boylu femoral bileşenler başka kemik kaybı veya yumuşak doku dökülmesi olmaksızın fleksiyon ve ekstansiyon boşluklarının dengelenmesi için ek bir araçtır.

Kinematik Geri Dönüş ile 155 dereceye kadar Fleksiyon sağlar

Geleneksel TDA tasarımları ile, posterior femoral kondiller ile tibial eklem yüzeyi arasındaki temas alanı diz daha yüksek fleksiyon açılara ilerlediği zaman azalır. Aynı şekilde, yüksek fleksiyon tibial eklem yüzeyinin önündeki kuadriseps mekanizmasının sıkışması ile biraz sınırlanmıştır.

CR-Flex Diz'in özel tasarım özellikleri yüksek fleksiyon sırasında tibiofemoral temasın olması gerektiği gibi kalmasını ve patellar tendon için daha büyük bir alan olmasını sağlar. Bu özellikler NexGen CR tasarımının kinematiklerinin derin fleksiyon açılarına devam etmesine olanak sağlar.

Lateral kondilin alçalan yüksekliği lateral retinaküler bağın sertliğini yüksek fleksiyon boyunca azaltır.

Daha Geniş İnterkondiler Açıklık yüksek fleksiyon sırasında iç ve dış rotasyonu optimize eder ve PCL'e daha çok alan sağlar.

Posterior Olarak Uzatılmış Lateral Distal Çap PCL varken, doğal anteroposterior geri dönüş için daha iyi bir ortam sağlar. Posterior femoral çap yüksek fleksiyonda daha büyük femoral/tibial temas alanı için fleksiyonda daha da genişler.

Daha Derin Anterior Oyuk yüksek fleksiyon sırasındaki patella sıkışmasını minimize eder.

Daha Dar M/L Genişliği komponentin mediolateral konumlanma sırasında daha fazla esnek olmasını ve patella izlemenin optimal olmasını sağlar.

Hasta Anatomisine Uygun Alternatiif Seçenekler Eksi boylama seçenekleri

CR cerrahları tarafından sık karşılaşılan bir problem fleksiyonda sıkı ama ekstansiyonda problemsiz olan dizdir. Daha ince tibial eklem yüzeyi kullanmak fleksiyon probleminin giderilmesini sağlayabilir; ama bu da dizin ekstansiyonda gevşek olmasına yol açabilir. Birçok cerrah eklemi ya bağı gevşeterek ya da anteroposterior kondillerden kemik alarak dengeler.

CR-Flex Diz Eski boylama seçenekleri sunarak ekstansiyon boşluğunu etkilemeden fleksiyon boşluğunu ayarlamak için ek bir araç verir. Sadece A/P boyutta 2 mm daha küçük olan Eski boy femoral komponentler kemiğin posteriyor kondillerden alınmadan veya yumuşak dokunun daha fazla gevşemesine neden olmadan boşlukları dengeler.

Tasarımla Doğanın Yeniden Yaratılması.

Çapraz diz koruyucu implantların tasarımında, Zimmer dikkatle femoral komponent sagital kıvrımları ve frontal geometrisinin yanı sıra tibial komponent eklem yüzeyinin de şeklini dikkate alır.

NexGen® CR/CRA tibiafemoral kinematiği

Asimetrik femoral kondiller fleksiyon sırasında tibia üzerindeki femurun normal asimetrik rollback'ini sağlamak için PCL ile ahenk içinde çalışır.

NexGen® CR CR patellafemoral artikülasyon

Derinleşmiş patelar yiv temas alanını arttırır ve daha ince olan anterior flanş dış mekanizmadaki gerilimi azaltır.

NexGen® CR tibiafemoral uyum

Temas gerilimleri gereksiz bir zorlama olmaması için geniş bir alana ve hafif çukurlu kıvrıma yayılır.

Cerrahi Teknikler İlgili Kılavuzlar